Сборник с Регламенти, Директиви и решения на СЕС, свързани със застраховка „Гражданска отговорност“ – том 3

25.00 лв.

Сборник с Регламенти, Директиви и съдебни решения на СЕС, свързани със задължителната застраховка „Гражданска отговорност“

Съставител: Елица Буенова – адвокат – www.buenova.com